Archive for August 2013

The mother of invention

We hebben er weer een. Na Amarantis, Rochdale, Albayrak, Vestia, InHolland, Ijsselmeerziekenhuizen en recent de gehandicaptenzorg heeft nu een van de oprichters van de succesvolle fondsenwervingsorganisatie Alpe d’HuZes in één jaar 160.000 euro aan management fees in rekening gebracht, schrijft NRC Handelsblad gisteren. Dit staat haaks op het ‘antistrijkstokbeleid’ dat Alpe d’HuZes uitdraagt en het bestuur distantieert zich op haar site van de keuze van Coen van Veenendaal. Het falen van organisaties in het (semi)publieke domein is vanuit verschillende hoeken onderzocht. Rien Goodijk schrijft erover op managementsite. Bart Nooteboom op mejudice. En dat is nog maar de publieke sector; we hebben ook een recent dieptepunt in de commerciële wereld: Dhaka (Bangladesh). Wie het zwartkijken analytisch wil voeden kan ik “the corporation” aanbevelen.

Het moet kennelijk eerst nog erger worden- de laatste stuipen? Dat brengt me naar Barbara Marx Hubbard. Door Deepak Chopra wordt ze de stem van de bewuste evolutie genoemd.en ze is het onderwerp van het boek van Neale Donald Walsch’s “The Mother of Invention.” Ze was er zelf eerst verlegen mee deze visionaire, sociale innovator, evolutionair denkster en lerares. Maar ze interpreteert het als “noodzakelijkheid is de moeder van innovatie”. De hele menselijke evolutie is er een van crisis en groei. We hebben nu een crisis in economische groei –  Skidelsky (how much is enough)- Stiglitz (the price of inequality)- Sandel (what money can’t buy) en het nieuwe is geboren aan het worden: de cocreatie-mens. Nu voor het eerst in de geschiedenis niet als toevalligheid maar als een bewuste transformatie.Kijk en geniet van haar stralendheid!

 

Van Meppel naar de Waag

Ik was vorige week in het drukkerijmuseum van Meppel en kreeg de sensatie van “maken”, “ontdekken”, “zien hoe de dingen werken”. Je voorstellen hoe er uitgeprobeerd is; de hersenen gekraakt hebben; er oplossingen voor problemen zijn gezocht. De geschiedenis voortstuwend naar de nieuwe tijd.  Eenzelfde sensatie -overviel mij bij het bezoek bij de Waag Society in Amsterdam. Het Fablab. De derde industrële revolutie (Chris Anderson), de makersplaatsen. In een fablab, afkorting van fabrication factory, kunnen mensen relatief eenvoudig en goedkoop dingen maken die ze nodig hebben. Hun ideeën transformeren, met de hulp van digitale printers en andere hulpmiddelen zoals snijmachines, in producten en prototypen. Sinds het concept werd ontwikkeld door hoogleraar Neil Gershenfeld van het fameuze Massachusetts Institute of Technology (MIT) heeft het zich razendsnel verspreid over de hele wereld.

Het ontwerpen voor de digitale printer gebeurt natuurlijk allemaal op de computer. Vandaar dat er tegenwoordig veel stemmen opgaan om coderen een plaats te geven in het onderwijs.Daar ligt de sleutel tot het verstaan van de nieuwe wereld en het terugnemen van “eigenaarschap”. http://waag.org/

De schoonheid van het ritueel

Veranderingsprocessen, fusies, reorganisatie en projecten hebben nog steeds een grote kans om te mislukken. Schattingen lopen uiteen van 70 tot 90%. In de IT sector lijkt dit percentage door de toepassingen van “agile” en “scrum” methoden te dalen. Het vervelende bij de falende processen is dat het moeilijk is de vinger op de zere plek te leggen. Het zit “overal en nergens”. Er is veel beschikbare kennis over wat werkt en niet werkt in veranderprocessen; over organisatiedynamiek; boven-en onderstromen; systeem- en leefwereld maar er wordt weinig gebruik van gemaakt. En dat is verklaarbaar. Ons brein is gebouwd om verandering te weerstaan.http://www.psychologisch.nu/content/de-psychologie-van-veranderen.  Ben Tiggelaar, die mij eigenlijk misschien wel het meest verbaasde tijdens de verandercolleges van Focus Conferences op Nyenrode, promoveerde in 2010 in de economische wetenschappen en bedrijfskunde aan de VU op het proefschrift “The Core of the Matter”. Het ging over de haalbaarheid en effectiviteit van gedragsgerichte interventies in organisaties.Hij gebruikt daarbij de ‘5/95’ benadering die stelt dat 95% van het menselijk gedrag onbewust of automatisch is. Vaak proberen we die 95% te managen alsof het om bewust gepland gedrag gaat. Hoe dan wel volgens het e-book van Tiggelaar:”5/95 doorbraak”.

  • Eerst de mensen, dan de inhoud
  • Waarom doen we het?
  • SMART is niet slim genoeg (gedrag als zwakke schakel tussen plannen en resultaten)
  • Beren op de weg……….vooraf schieten
  • Positieve bekrachtiging in juiste balans en met grote nauwkeurigheid

Zelf ben ik al lang geïnteresseerd in de kracht van het “ritueel”. Ik studeerde af op een participerende studie naar de effectiviteit van de Anonieme Alcoholisten: “De truuk van Jen; een studie naar symbolen en rituelen bij de Anonieme Alcoholisten”. De oude rituelen passen niet meer of zijn destructief – een mooie manier om de 95% te beïnvloeden zijn nieuwe rituelen.

Afb. Foto Threes Shobha Voskuilen: Havan