Archive for November 2015

Be aware of your thoughts

Something Lao Tzu could well have said

Be aware of your thoughts
they become words

 Be aware of your words
they give rise to actions

 Be aware of your actions
they develop into habits

 Be vigilant of your habits
they shape your character

 Watch your character keenly
it is designing your destiny

Laozi (also Lao-Tzu or Lao-Tze) een Chinese filosoof die leefde in de zesde eeuw voor Christus. Lao-Tse zou de stichter zijn van het Taoïsme. Na allerlei omzwervingen schreef hij zijn wijsheden neer in de Tao Te Ching: Boek van Weg en Deugd. Zijn werk is door de geschiedenis heen steeds omhelsd door verschillende anti-autoritaire bewegingen. Zijn meest bekende spreuk: ‘Zelfs een mars van duizend mijl begint met de eerste stap.’ Volgens sommige onderzoekers is het verre van zeker of Lao-tse werkelijk heeft bestaan. De Tao Te Tjing zou volgens hen eerder een verzameling oude, overgeleverde wijsheden zijn.