Op zoek naar community deel 1

Het laatste half jaar heb ik me verdiept in community en communitymanagement. Ik was het eens met Anand Giridharadas die in de new York Times een artikel schreef met de titel: Draining the life from ‘community’. Ik schreef een tweedelig E-book voor de Brabantse Netwerkbibliotheek “No copy paste” over de mogelijkheden van communities in bibliotheken. In de komende tijd wil ik het begrip  verder exploreren en naar ik hoop een dialoog starten over communities in het publieke domein.

Googelen op community levert 1.740.000.000 resultaten op. Veel whitepapers, stukken, posts,adviezen en “playboeken” die de regels en principes van het bouwen, opzetten en beheren van communities tot onderwerp hebben. Het overgrote deel daarvan is ontstaan sinds de opkomst van web 2.0, gericht op online communities (waar een offline strategie aan gekoppeld kan zijn) en is vooral het domein van marketingspecialisten. De plaatjes zijn die  van blije verbonden mensen, puzzelstukjes, samen dragen, samen doen bloeien Typische afbeelding community

Daarnaast is het een woord met een lange traditie dat de laatste jaren aan een grote maatschappelijke opmars bezig is. Ondanks de grote wetenschappelijke aandacht van vooral sociologen, politicologen, antropologen en filosofen is er geen  eenstemmigheid over de definitie.Het veld is breed; je kunt het hebben over community als theorie, community als een methode (actieonderzoek, community profielen, community studies, etnografie en sociale netwerkanalyses); community als plaats (stad- en platteland, communitas, loyaliteit) community als identiteit of community als ideologie (communitarisme). Het is een van de meest definiërende aspecten van onze tijd en de meeste mensen associëren het met warmte, vriendschap, een warme zomerdag, de sportclub, de chocomelk op de ijsbaan, mies Bouwman.

Zigmunt Bauman, grote socioloog en filosoof, wijst erop dat dit te maken heeft dat het begrip al een plaats heeft in onze “doxa”: de kennis waarmee we denken maar waar we niet over denken. De context van de opmars zou je kunnen samenvatten als het zoeken naar veiligheid in een onzekere wereld. Precies omdat de community niet langer bestaat is er een absolute noodzaak om erin te geloven.

Erwin Blom in zijn “handboek communities” zegt het simpel: “Het heeft mijns inziens geen zin om een sluitende definitie proberen te vinden. Ze helpen ons bij het praten. En volgens mij weten we allemaal dat als we het over social media en communities hebben, we duiden op de ontwikkeling dat we van publicatie naar conversatie zijn gegaan, van zenden naar gesprek. Communities en social media gaan over het (online) gesprek. De ene keer met als doel passie of kennis te delen, de andere keer een probleem op te lossen of middels cocreatie aan innovatie te doen”.

 

Comments are closed.