Op zoek naar community deel 2

http://www.ubuntu-nl.nl/wat-is-ubuntu

Het woord community is afgeleid van het Latijnse woord “communitas”[1].En het heeft grofweg twee betekenissen:

  1. De ongestructureerde gemeenschap waarin mensen gelijkwaardig zijn (vergelijk house of “commons”).
  2. De “spirit” of de geest van gemeenschap of community: sociaal samenzijn,  ergens thuis zijn, solidariteit en vertrouwen.

In alle bestudeerde literatuur, zowel de wetenschappelijke als de populaire, komen de volgende punten naar voren als essentieel voor het begrip community.

1. Het allerbelangrijkste: het idee en gevoel ergens bij te horen (Sense of belonging). Leden krijgen een gevoel dat de community een plek is waar ze thuishoren; waar ze zich thuis voelen.

2. Reciprociteit (wederkerigheid). Reciprociteit is een sociaal verschijnsel waarin één organisme (bijvoorbeeld een mens) bereid is een ander een dienst te verlenen wanneer het organisme weet dat het hiervoor op een later tijdstip een wederdienst kan verwachten, of op dat moment zelf die wederdienst bewijst. Mensen kunnen hulp en ondersteuning krijgen en hulp en ondersteuning geven. 

http://www.travelnext.nl/tag/cialdini

3. Communities gaan over mensen, meer in het bijzonder over de kwaliteit van de relaties tussen mensen. Wanneer mensen gevraagd wordt naar de meest belangrijke aspecten van community dan noemen ze relaties en sociale netwerken. Voor de meeste van ons is het diepste gevoel van ‘belonging’ verbonden met intieme sociale netwerken: familie en vrienden. Daarna komen werk, de kerk, de buurt, het publieke leven en een groot arsenaal van andere, minder sterke banden (weak ties). De kwaliteiten die daaraan worden toegekend zijn die van tolerantie, nieuwsgierigheid, respect, bereidheid om te luisteren en vertrouwen. Vertrouwen gedefinieerd als de zekere verwachting dat mensen op een consistente, eerlijke en gepaste manier zullen handelen. Sociaal vertrouwen (social trust) – vertrouwen in andere mensen- stelt mensen in staat om samen te werken en samen te ontwikkelen.

4. Communities construeren identiteit. Henk Oosterling in “Woorden als daden” beschrijft dit mooi. Foucault laat zien hoe relationele focus zelfbewustzijn produceert. Door zich met hun netwerken te vereenzelvigen internaliseren individuen samenhang. Ze horen bij een groep. Ze zijn de groep. Ze herkennen, erkennen en kennen, doorzien, bezien, overzien, wat zij zijn in deze reflecties. “Hun identiteit wordt niet ont-dekt alsof deze al ready made lag te wachten. Hun identiteit wordt geproduceerd en uitgevonden in de samenwerking. Op de vraag: wie ben jij? luidt het antwoord: dit zijn wij. Ieder individu, stellen Deleuze en Guattari, begint daarom als groep. Identiteit, stelt Foucault, is voor alles een discours”.

http://www.pbs.org/wnet/need-to-know/tag/evolution/

5. Transcendentie. Deel uitmaken van iets groter dan jijzelf. Weten dat je participeert in een groep die grotere kracht heeft dan jij alleen zou hebben.

6. Exploratie. Communities geven leden de kans om zaken samen te exploreren die ze alleen minder goed zouden kunnen onderzoeken. Nieuwe ideeën, bronnen en ervaringen worden gedeeld en bediscussieerd, hetgeen kan leiden tot versnelde innovatie.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *