Interim

Interim beleidsadviseur- projectleider of programmamanager In het sociaal culturele domein

Gemeenten en instellingen zijn gebaat bij continuïteit. Soms vindt er geplande of ongeplande uitval van beleidscapaciteit plaats, die intern niet kan worden opgevangen. Of is er tijdelijk extra inzet nodig. Ik heb meer dan 20 jaar ervaring met het werken in verschillende rollen binnen gemeentelijke organisaties, welzijns- en culturele organisaties.

  • Als Senior beleidadviseur: voor jeugd (zorg) en onderwijs, voor-en vroegschoolse educatie gezondheidszorg, maatschappelijke ontwikkeling, welzijn, vrijwilligers en ouderenbeleid
  • Als projectleider voor onderwijskansen, centrum jeugd en gezin, jeugdzorg dichtbij, Brabant culturele hoofdstad, bibliotheek van de 21e eeuw en leefbaarheid
  • Als programmamanager voor jeugd,maatschappelijke ontwikkeling, Hrm en bedrijfsvoering,
  • Als accountmanager voor GGD, Thuiszorg, Maatschappelijk werk, vrijwilligerswerk, onderwijs, peuterspeelzalen en kinderopvang
  • Als verandermanager en procesbegeleider bij bibliotheken
  • Als coördinator van team brede school, beleid& organisatie