Interim

Interim beleidsadviseur- projectleider of programmamanager In het sociale en culturele domein

Gemeenten en instellingen zijn gebaat bij continuïteit. Soms vindt er geplande of ongeplande uitval van beleidscapaciteit plaats, die intern niet kan worden opgevangen. Of is er tijdelijk extra inzet nodig. Ik heb veel ervaring met verschillende rollen binnen gemeentelijke organisaties, welzijns- en culturele organisaties.

  • Teamleider/coördinator sociale domein (sociaal team leerdam)
  • Senior beleidsadviseur: voor jeugd (hulp/zorg) en onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke ontwikkeling, welzijn, vrijwilligers- en ouderenbeleid
  • Als projectleider voor onderwijskansen, centrum jeugd en gezin, jeugdzorg dichtbij, Brabant culturele hoofdstad, bibliotheek van de 21e eeuw en leefbaarheid
  • Als programmamanager voor jeugd,maatschappelijke ontwikkeling, Hrm en bedrijfsvoering,
  • Als accountmanager voor GGD, Thuiszorg, Maatschappelijk werk, vrijwilligerswerk, onderwijs, peuterspeelzalen en kinderopvang
  • Als verandermanager en procesbegeleider in het sociaal domein (sociaal team), verzorging&verpleging en bij bibliotheken
  • Als coördinator van team brede school, beleid& organisatie