Visie

TRANSITIE EN INNOVATIE
De samenleving is ingrijpend aan het veranderen. Sommigen, zoals de bekende auteur Chris Anderson, spreken van een derde Industriële Revolutie, anderen van transformatie en transitie. Daniel Pink noemt het de overgang naar het conceptuele tijdperk. Structurele veranderingen die het resultaat zijn van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van economie, het milieu, technologie, cultuur en demografie. Dit gaat samen met complexiteit, systeeminnovatie, zoals de overheidstransities in het sociale domein- en disruptieve innovatie. Alles is in beweging, de burger hergroepeert, de instelling vindt zichzelf opnieuw uit en de overheid zoekt naar de verbinding tussen systeem- en leefwereld. Op deze pagina wil ik de belangrijkste inspiratiebronnen en invloeden op mijn werk en denken naar voren laten komen.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *