Visie

TRANSITIE EN INNOVATIE
De samenleving is ingrijpend aan het veranderen. Er worden namen gegeven aan het nieuwe tijdperk. Is het de derde Industriële Revolutie (Chris Anderson) of zitten we in de  overgang naar het conceptuele tijdperk (Daniël Pink). Structurele veranderingen die het resultaat zijn van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van economie, het milieu, technologie, cultuur en demografie. Dit gaat samen met complexiteit, systeeminnovatie, zoals de overheidstransities in het sociale domein- en disruptieve innovatie. Alles is in beweging, de burger hergroepeert, de instelling vindt zichzelf opnieuw uit en de overheid zoekt naar de verbinding tussen systeem- en leefwereld. Op deze pagina wil ik de belangrijkste inspiratiebronnen en invloeden op mijn werk en denken naar voren laten komen.