Veranderen

Een groot aantal veranderprojecten faalt. 70% wordt vaak genoemd. Volgens Berenschot is in ICT projecten dit percentage onder invloed van “scrum” en “agile” werkmethoden teruggelopen tot 54%. Veranderproblemen zitten vaak overal en nergens.

  • In de ingeslepen gedragingen en gewoonten
  • In de wijze waarop opdrachtgevers/ subsidiënten en instellingen elkaar gevangen houden
  • In de wijze waarop  beslissingen (niet) genomen worden
  • In de wijze waarop leidinggevenden (niet) reageren op gewenst nieuw gedrag
  • In de wijze waarop klachten en klanten (niet) behandeld worden
  • In de wijze waarop informatie (niet) wordt doorgegeven

Niemand maakt dit zo mooi duidelijk als Professor André Wierdsma- een mens is eerst een “wij”- in zijn TedX talk in Amsterdam waar hij beschrijft hoe een cultuur ontstaat en vervolgens iedereen, ook de nieuwkomers, inlijft.

Maar er is wél veel beschikbare kennis over wat werkt en wat niet werkt in veranderprocessen; over organisatiedynamiek; systeem-en leefwereld; boven-en onderstroom; faal-en risicofactoren. En het is verbazingwekkend hoe weinig gebruik gemaakt wordt van die kennis. Ook dat is vanuit verschillende perspectieven te duiden.

Misschien omdat mensen alleen ondersteunen wat ze zelf creëren. Het perspectief van Margaret WheatleyInteressant zijn haar lessen “10 principles for creating healthy community-change.

Misschien omdat mensen wel willen veranderen maar niet veranderd willen -en veranderen een lastig – en voor 95%- een onbewust proces. Mooi uitgelegd door Ben Tiggelaar in een kort filmpje over veranderpsychologie.

Misschien ook wel omdat er geen goede kleurenbalans is in het management van organisaties. Kijk naar de colours of change van Leon de Caluwé en Hans Vermaak.

Mijn pinterestbord over de kunst van het veranderen