Jeugd

Gemeenten kregen sinds 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor alle zorg voor kinderen en hun ouders: van licht tot zwaar en van vrijwillig tot gedwongen. Het transitieproces is omvangrijker en complexer dan waar men van tevoren rekening mee kon en wilde houden. Er was en er is nog steeds veel uit te zoeken, te doorbreken en te veranderen. Gemeenten, professionals en jeugd-en wijkteams moeten zich vooral niet van de wijs laten brengen. Deze verandering gaat over transformatie. Het gaat over de inbreng van jeugdigen en hun ouders, hun kracht, competenties en talenten. Zij en hun netwerk moeten voorop staan in de ontwikkeling en uitvoering van jeugdbeleid.

Samengevat gaat het om:

  1. De ontwikkeling naar een positief jeugdbeleid
  2. Meer aandacht voor beschermende factoren
  3. Ontwikkeling naar preventie
  4. Pedagogische civil society