Jeugd

Met de stelselwijziging (transitie) kregen gemeenten sinds 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor alle zorg voor kinderen en hun ouders: van licht tot zwaar en van vrijwillig tot gedwongen. Het transitieproces is omvangrijker en complexer dan waar men van tevoren rekening mee wilde houden. Er was en is veel uit te zoeken; iedereen zoekt naar invulling nieuwe rollen en verantwoordelijkheden en de media duiken bovenop alles wat nog niet goedgaat.

Gemeenten, professionals en jeugd-en wijkteams moeten zich vooral niet van de wijs laten brengen. Deze verandering gaat over transformatie. Het gaat over de inbreng van jeugdigen en hun ouders, hun kracht, competenties en talenten. Zij en hun netwerk moeten voorop staan in de ontwikkeling en uitvoering van jeugdbeleid.

Samengevat gaat het om:

  1. De ontwikkeling naar een positief jeugdbeleid
  2. Meer aandacht voor beschermende factoren
  3. Ontwikkeling naar preventie
  4. Pedagogische civil society