Archive for January 2019

Wijkteams duurder?

We weten nog veel te weinig om conclusies te trekken uit het CPB onderzoek. Er zijn allerlei vraagtekens te zetten bij de vergelijkingen; storende factoren ….. dus laten we even ophouden met makkelijk scoren. Wacht even met de evidenties, de “ik heb het altijd al gezegd/voorspeld” uitspraken. Wacht even met het inzetten van de uitkomsten voor de eigen agenda. Laten we gewoon kijken hoe we het onderzoek kunnen gebruiken en interpreteren, verbeteren en aanvullen. En laten we de mogelijkheden voor verandering en verbetering op een rij zetten -ook voor andere manieren van verantwoorden. Laten we weten dat er al heel lang wachtlijsten zijn, dat we al heel veel bewegingen hebben gehad (lees ook recente artikel fd- ‘het zorgstelsel is net als het weer- het is nooit goed’) en ophouden met hardwerkende medewerkers te demoraliseren en een ‘self-fulfilling prophecy’ in het leven te roepen.

Durf te kiezen

Vond een leuk boekje in de bibliotheek “Durf te kiezen, 21 stellingen waar elke organisatie over moet debatteren”. Geschreven door Gijs Weenink. Hij beschrijft treffend hoe het er in de meeste organisaties toegaat. “De meeste organisaties kennen maar twee manieren om vraagstukken op te lossen. De eerste manier is: een consultant inhuren….. De tweede manier ..is om te gaan vergaderen. Als een manager de voortgang van een project wil bespreken, zet hij vijftien mensen rond een tafel. Die bespreken dan de voortgangsnotitie Kwaliteitsimplementatie 3.0. Henk is opgetogen over de feedback van de klant, Karin maakt zich zorgen over het budget en Andrea geeft aan dat de monitoring te wensen overlaat. Jelle zit onderuitgezakt met zijn mobieltje te spelen. Anderen mengen zich in het gesprek met allerlei irrelevante opmerkingen (met een discussie over de vraag of we Pieter en Jaqueline van afdeling Y ook om feedback moeten vragen)….en zo kabbelt de vergadering een uur door.”…

Gijs pleit voor echt debat en neem dan een besluit en aanvaard de consequenties. Hij geeft ook aan hoe je dat debat zou kunnen organiseren en welke regels er moeten gelden. Hij geeft dan 21 stellingen (voor- tegenstanders en de praktijk). Relevante stellingen zoals “mensgericht werken is beter dan resultaatgericht werken” of “we moeten in onze organisatie de functieomschrijvingen afschaffen”.