Schrijf-en scriptiehulp

Schrijfhulp

– Als je graag een (e)boek, biografie, whitepaper, handboek, jubileumboek wil schrijven maar je weet niet hoe je dit moet aanpakken.
– Als je al geschreven hebt maar je voelt je onzeker over de tekst. Ik kan je tekst redigeren. Ik kijk daarbij naar verschillende aspecten: voor wie je het schrijft, grammatica, taal, spelling, opbouw, juist gebruik van citaten en meer.
– Als je duidelijk hebt wat er geschreven zou moeten worden maar het ontbreekt je aan tijd.

Scriptiebegeleiding

Ik biedt inhoudelijke begeleiding en coaching bij het schrijven van een scriptie. Samen maken we een plan en zorgen we ervoor dat die scriptie precies wordt wat jij en je begeleiders er van verwachten. Startnotitie, literatuurstudie, onderzoeksplan, zoekstrategie, citeren en natuurlijk schrijven.
Voor studenten MBO, HBO en WO maar ook voor mensen die papers moeten schrijven voor aanvullende opleidingen.

Beleidsteksten

Een effectieve beleidstekst (beleidsnota, visie,  jaarwerkplan, managementsamenvattingen) schrijven is vaak tijdrovender en lastiger dan het lijkt. De kernboodschap moet helder zijn; er moet informatie verzameld worden die moet worden geselecteerd op relevantie.  Er moet vaak afgestemd worden met verschillende partijen. En tenslotte moet het geheel dan ook op een gestructureerde prettig leesbare manier worden gepresenteerd.

Content schrijven en cureren

De huidige samenleving vraagt van organisaties en bedrijven dat zij actief zijn op verschillende sociale media en platforms. Dat is niet alleen tijdrovend maar ook moeilijk. Het vraagt een contentstrategie, inspiratie, makkelijk schrijven en curatie. Curatie is een duur woord wanneer we het hebben over het selecteren, samenvatten en hergebruiken van externe content (bronnen).