Coaching met Mindsonar en NLP

Hoe zou het zijn als we als individu, als team of als gemeenschap zouden leren te putten uit onze diepliggende capaciteiten waarin persoonlijke openheid en aanwezigheid gecombineerd wordt met kritisch denken. Als we echt een ommezwaai kunnen maken van de zo bekende maar vaak  onbewuste manieren van denken en handelen naar het bewuste ervaren van onszelf, de ander en de wereld. Als we ons niet richten op problemen maar op de kansen en het potentieel die in iedere situatie aanwezig zijn.

De MindSonar® is een prachtige ingang voor een ontdekkingsreis naar binnen, de ander en de vitale velden die ons verbinden met elkaar, met het leven in bredere zin en mogelijk met wat ‘op het punt staat te verschijnen’. De term ‘Mindsonar’ verwijst naar de sonartechnologie: sonar geeft aan waar objecten op de zeebodem liggen, maar het vereist interpretatie om te begrijpen wat voor objecten het precies zijn.  MindSonar is een soort röntgenapparaat voor het denken en analyseert wat een individu, een team of een organisatie beweegt. Want ook al onderschrijven mensen dezelfde waarden, als ze verschillende denkstijlen hebben, gaan ze totaal verschillend met die waarden om. Daarin liggen zowel bedreigingen als kansen. Denkstijlverschillen kunnen stimulansen of breekpunten zijn.

Met MindSonar verandert u denkstijlverschillen van hindernissen in hulpbronnen.

Een online gevalideerde test ontwikkeld door het Instituut voor Eclectische Psychologie (IEP) die 13 denkstijldimensies (metaprogramma’s) en 7 criteria-dimensies (Gravescategorieën) meet. Lees hier meer over de test en werkwijze

 

“NLP is for people who want to get things done”
John Grinder

NLP is een krachtige techniek voor coaching. Zelfs zeer ervaren coaches, supervisoren en managers geven aan, dat ze met NLP makkelijker tot de kern komen, betere vragen leren stellen en mensen beter begeleiden. NLP is er op gericht dat mensen hun eigen hulpbronnen leren aanspreken; hun eigen problemen oplossen en hun eigen doelen bereiken. NLP blijft in ontwikkeling. Het is ooit ontstaan door vakoverstijgend te werken en te denken en door datgene wat werkt in praktische modellen te vatten. In deze tijd zijn er veel nieuwe ontwikkelingen, vooral door breinonderzoek en de kwamtumfysica. Ik gebruik MindSonar® (Nederlandse naam: Metaprofiel Analyse®) als ondersteunend instrument bij individuele en teamcoaching. Daarnaast maak ik gebruik van “The work” van Byron Katie en muzikale teamcoaching.

Wat is NLP

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is een model voor doelgerichte verandering, waarin de innerlijke beleving en het overdraagbaar maken van bijzondere menselijke vermogens centraal staan.

Componenten van NLP

 1. Beleving: de gerichtheid op de beleving in het hier en nu (door Bandler ontleend aan de Gestalttherapie).
 2. Taal en wereldmodel: de relatie tussen taal en beleving (door Grinder ingebracht vanuit de transformationele grammatica van Chomski en de filosofie van Korzybsyki)
 3. Verantwoordelijkheid: de nadruk op eigen verantwoordelijkheid voor eigen gedrag (eveneens afkomstig uit de Gestalttherapie), maar ook voor het eigen wereldbeeld waar dat gedrag uit voortvloeit.
 4. Modelleren: Het proces van het modelleren (het in kaart brengen en overnemen van bijzondere menselijke vermogens).
 5. Technieken: NLP maakt gebruik van herhaalbare procedures; d.w.z. stappenplannen waarmee een specifiek doel kan worden bereikt.Tot de technieken van NLP behoren het metamodel, het ankeren, de circle of excellence, change personal history, the new behaviours generator,reframing, onderhandelen tussen gedeelten, metaforen, de Disney strategie en de Bateson strategie
 6. Gedeelten: het idee dat de mens paradoxale doelen en of verlangens kunnen hebben die ieder op zichzelf eigen positieve doelen hebben (de invloed van Virginia Satir)
 7. Relatie en rapport: het opbouwen van een harmonieuze relatie met een cliënt (de invloed van Virginia Satir)
 8. Ecologie: een verandering is ecologisch verantwoord als de effecten op de omringende systemen positief of neutraal zijn (de invloed van Gregory Bateson)
 9. Het TOTE-model: doelgericht handelen vereist een weergave van het doel, een meting van de vorderingen en meerdere handelingsalternatieven (de invloed van Gregory Bateson)
 10. Via Milton Erickson werden de volgende elementen aan NLP toegevoegd: Suggestie en suggestief taalgebruik (Mintonmodel)
 11. Hulpbronnen :Het gebruik maken van eigen ervaringen van de cliënt om problemen op te lossen
 12. Ijken:Het observeren van non-verbale reacties en hoe die samenhangen met innerlijke ervaringen.