De ontwikkelcyclus

Inspireren

Het woord inspiratie is afgeleid van het woord ‘inspirare’ dat letterlijk inblazen of inademen betekent. Zonder adem is een mens na enkele minuten levenloos.  Ademend is hij levenslustig en vitaal. Dat geldt ook voor geïnspireerde mensen: zij hebben bezieling, energie en een doel voor ogen. Waarom was Simon Sinek met zijn boek en TedTalk –“ How great leaders inspire to action” in korte tijd een hit en blijft het dat!? Inspiratie gaat over het “waarom”; het grotere geheel, de wereld, de maatschappij.

Ik organiseer en begeleid eenmalige of een reeks van inspirerende bijeenkomsten “anders kijken- anders doen”, om creativiteit te stimuleren en innovatie en ondernemerschap op gang te brengen. Het gaat hierbij om maatwerk workshops die direct aansluiten bij de wensen van een opdrachtgever. Meer over de mogelijke inhoud van deze sessies is te vinden op mijn speciale site (klik op het plaatje hieronder)..

Sparren en reflectie

In veel  organisaties is deskundigheid aanwezig. Soms is alleen een beetje hulp nodig deze kennis te ontsluiten of aanwezig potentieel optimaal te benutten. Door prikkelende vragen te stellen bijvoorbeeld. Hebt u als bestuurder lijn- of projectmanager een verandertraject te begeleiden? Of een visietraject. Ik treed graag op als uw sparringpartner. In tweewekelijkse gesprekken van ca 1,5 uur daag ik U uit om uw eigen denkbeelden en oplossingen te onderzoeken en reik ik u (wetenschappelijke) inzichten aan over maatschappelijke trends, organisatiesystemen, structuren en gedrag in organisaties.

 

Samen verkennen en diagnosticeren

Verkennen doe ik, samen met het team of een projectgroep, als de organisatie nog niet toe is aan het maken van keuzes. Projecten stagneren, resultaten blijven uit. Er bestaan problemen en oplossingsrichtingen maar de opdrachtgever wil er meer over weten voordat er concrete plannen worden gemaakt. Aan mij wordt gevraagd om- meestal samen met de medewerkers- onderzoek te doen en aanbevelingen voor vervolgstappen te presenteren. Het kan gaan om een (organisatie)diagnose, een beleids-of projectevaluatie, maar ook om een kosten-batenanalyse of het onderzoeken van alternatieven voor de uitvoering van het beleid. zie ook mijn portfolio.

Samen plannen maken en schrijven 

Plannen maken (beleidsplannen, werkplannen, uitvoeringsplannen, implementatieplannen) doe ik als er keuzes gemaakt zijn of voor dat moment, scherpe keuzes kunnen worden voorgelegd. De organisatie weet wat er aan de hand is, maar voordat er aan de uitvoering gewerkt kan worden moet er eerst duidelijk worden geformuleerd wat er precies bereikt moet worden (maatschappelijke effecten, (kritische) prestatie-indicatoren- resultaten. Hoe het aangepakt gaat worden, met welke middelen en binnen welke randvoorwaarden. Een goed plan vraagt tijd en aandacht maar brengt versnelling in de uitvoering.

Stroomlijnen, wegbereiden en implementeren

Stroomlijnen is nodig om plannen in uitvoering te brengen zoals ze bedoeld zijn. Onder stroomlijning versta ik de aanpassing van afspraken, processen, systemen, overeenkomsten en werkwijzen in de organisatie.In deze tijd wordt weer volop de term kwartiermaker gebruikt. Dit is van oorsprong een militaire term voor troepen die vooruit worden gestuurd om voorbereidingen te treffen voordat de rest van de militairen arriveren. Veranderkundigen ergeren zich overigens aan het militaire taalgebruik in veel organisaties (targets, divisies, brigades, operaties, denktanks, concurrentieslag, de frontlijn).  In overdrachtelijke zin is het iemand die belast is met de voorbereiding, de organisatie van iets geheel nieuws; voorloper, wegbereider. Ik kan fungeren als stroomlijner, wegbereider en als (tijdelijk) project-of programmamanager.