Wat ik doe

Tijdelijk versterking nodig voor project-of programmamanagement? Door ervaring en studie uitstekend in staat om multidisciplinaire projecten te leiden. Mensen, teams en organisaties te navigeren door complexe uitdagingen.

Probleemdiagnosen, projectbeschrijvingen? Sterk in het snel zichtbaar maken van problemen en kansen en deze in dialoog te vertalen naar concrete gedragen projecten.

Second opinion? Behoefte aan een tweede blik? Op de visie, het beleidsplan, de productbegroting, het verander-of reorganisatieplan?

Sparren? Ik daag directeuren, managers, medewerkers uit in ‘moedige conversaties’  tot dieper en verder kijken, innovatie, resultaat en kwaliteit. Dat door sterk omgevingsbewustzijn, kennis van organisatie en bedrijfsvoering, bestuurlijke sensitivteit en een absolute liefde voor de psychologische kant van transities.

Beleidsnota’s schrijven of redigeren ? alhoewel er discussie is over Malcolm Gladwells observatie dat het 10.000 uur vraagt om “expert” te worden- ik heb er die uren ruimschoots opzitten en ken het proces door en door.

Hulp bij het schrijven van Scripties, (e-books), contentmanagement